Hay đến giây cuối cùng làm tình phê của gái ngon gái nhật Dương vật của Li Weijie được đưa vào âm đạo của Yonglin, và nó đang chuyển động mạnh mẽ, theo nhịp đẩy, cơ thể cô cũng lên xuống, và cái miệng nhỏ đang hôn anh không ngừng rên rỉ. Âm đạo của Yu Yonglin nóng ẩm, có những nếp gấp thịt cuộn vào bên trong, quấn chặt lấy dương vật và quy đầu của Li Weijie, dịch rỉ ra đã thấm ướt bìu dái của cậu, tạo thành một vết nước nông trên ga giường bên dưới cậu con trai. Li Weijie đẩy âm đạo của cô ba lần nông và sâu, và Yu Yonglin nhanh chóng đạt được cực khoái, cô nhắm chặt mắt và cố gắng duỗi thẳng cổ hết mức có thể. đào sâu vào cơ bắp của mình.